Twenty One Pilots Make Their Own Chipotle Burrito, Literally